Deze pagina ondersteunt de vertaling van Freeplane naar het Vlaams/Nederlands. Discussie is mogelijk op het forum in Dutch/Flemish translation / Vlaamse/Nederlandse vertaling. Deze pagina kan dan verder gewijzigd en aangevuld worden met conclusies uit deze discussie.

Algemene principes bij het vertalen

  1. Gebruik de metafoor van een afstammings hierarchie (ouder-kind relaties)
  2. Gebruik de voorkeurstermen uit de glossary
  3. Gebruik in menu's onvoltooide tijd en geen directieve vorm (dus Bewaren en niet Bewaar)
  4. Ga uit van gebruik door een leek
  5. Sluit aan bij populaire programma's als MS Word.
  6. &-geheugensteuntjes weglaten uit Nederlandse vertaling (zie ook [[#&-geheugensteuntjes|&-geheugensteuntjes]])

Voorkeurstermen

Het doel van de voorkeurstermen is om met verschillende vertalers tot een consistente vertaling te komen. De voorkeurstermen zijn opgenomen in de woordenlijst op Weblate. Voor de werking van de woordenlijst, zie Glossary

Deze lijst is nog niet volledig en bestaande suggesties kunnen nog voor verbetering vatbaar zijn. Nieuwe suggesties kun je gewoon toevoegen. Voor verbetering van bestaande suggesties, overleg dit in de discussie Dutch/Flemish translation / Vlaamse/Nederlandse vertaling

&-geheugensteuntjes

In de te vertalen Engelse brontekst voor menu items staat regelmatig het & teken. Dit onderstreept de daarop volgende letter in het menu. Je kunt dan door het menu navigeren door achtereenvolgens de onderstreepte letters in te tikken. Mijn voorstel is om deze & tekens uit de Nederlandse vertaling te laten. Freeplane wijst dan namelijk automatisch unieke letters toe voor onderstreping en navigatie. Als iemand toch graag de & tekens wil toevoegen (zodat deze bijvoorbeeld een vaste waarde behouden) kan deze dat melden in onze discussie op het forum en kunnen we bespreken hoe dit aan te pakken.